Nordic Shape Open – Regler och villkor

  • Du som tävlande måste ha med dig giltigt tävlingslicens vid inregistrering samt godkänd tävlingsdräkt och giltig legitimation.
  • Det är av högsta vikt att du följer IFBB Swedens regler kring tävlingslicens och tävlingsregler för att undvika missförstånd och för att få bästa möjliga resultat.
  • Ingen återbetalning vid avhopp oavsett orsak.
  • Du som tävlande måste betala avgiften på plats. Summan anges under Anmälan
  • Man får dubblera i samma klass från ex junior till senior men man får inte dubblera i olika klasser. Vid frågor kring regler för de olika klasserna hänvisar vi till IFBB Swedens hemsida. OBS! Vid dubblering gäller två tävlingsavgifter.